Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indberetning

Du kan kun foretage en indberetning om oplysninger, som du er kommet i besiddelse af som led i din ansættelse hos Norddjurs Kommune eller som samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartneres ansatte.

Læs mere om den personkreds, der kan foretage indberetninger til Norddjurs Kommunes whistleblowerordning her

Før du foretager en indberetning

Du kan indberette oplysninger om:

Whistleblowerordningen omfatter indberetninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Strafbare forhold

 • Misbrug af økonomiske midler
 • Tyveri
 • Svig
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Bestikkelse
 • Overtrædelser af tavshedspligten

Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning

 • Lovgivning om magtanvendelse
 • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Sundhed
 • Miljø
 • Forvaltningsretlige principper

Andre alvorlige forhold

 • Grov chikane

Eksemplerne er ikke udtømmende.

Whistleblowerenheden foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om forhold som er omfattet af ordningen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette oplysninger om øvrige forhold, f.eks. overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, som ikke er omfattet af ordningen.

Sådanne oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via nærmeste leder, HR eller din tillidsrepræsentant.

Når du indsender din indberetning, er det Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed, som behandler din indberetning.

Medlemmerne af whistleblowerenheden har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.

Du kan læse mere om behandling af din indberetning og tidsfrister hos Norddjurs Kommunes whistleblowerordning her.

Du kan foretage din indberetning anonymt og undlade at angive kontaktoplysninger.

Indberetning

Gå til indberetning via dette link:

https://norddjurs.whistleblowernetwork.net